Spring til indhold

Apovideo

Projekt Apovideo er afsluttet. Det overordnede formål var at optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i Fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Det var hensigten, at virtuelle udskrivningskonferencer for terapeuter efterfølgende skulle udbredes i forhold til andre patientgrupper

 

Apovideo var et tværsektorielt projekt med deltagelse af 7 kommuner og 3 sygehusenheder. Projektet blev implementeret i perioden fra maj 2014 - december 2015.

Delmål

  • Opnå bedre koordineret, målrettet indsats og planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi

  • Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende

  • Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere § 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi

  • Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere med apopleksi

  • Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter med apopleksi hos kommuneterapeuter

Evaluering

Evalueringsrapporten blev færdiggjort i december 2015.

Den beskriver de forskellige effekter af anvendelse af videokonferencekonceptet med patientinddragelse i projektet. Derudover har den til formål at understøtte andre sygehuse og kommuner, som kunne have interesse i at implementere og udbrede den telemedicinske ydelse fremadrettet.

Evalueringsrapporten kan downloades fra dette link: EvalueringsrapportFeedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen