Spring til indhold

Virtuel Bostøtte

Projekt Virtuel Bostøtte er afsluttet. Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft af kerneopgaven til SEL § 85 borgere og kvalitetsløft til medarbejdere samt at effektivisere arbejdsgange i forhold til borgere via anvendelse af virtuel støtte.

Virtuel Bostøtte var et tværkommunalt samarbejdsprojekt med deltagelse af 6 kommuner (Faxe, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved og Stevns Kommuner). Virtuel Bostøtte forløb i perioden december 2015 til april 2017.

Delmål

  • Kvalificere støtten til borgerne og udføre flere af de bestilte opgaver
  • Opnå fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og øget arbejdsglæde
  • Give mulighed for et mere differentieret og fleksibelt tilbud om bostøtte
  • Reducere transporttid og -udgifter til udekørende hjemmebesøg
  • Frigøre tid ved virtuel bostøtte
  • Afprøve virtuel sygepleje af § 85 borgere i eget hjem
  • Afprøve virtuel nattevagt på bosteder

Udbredelsespakke

Udbredelsespakken for projektet består af Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case. Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at implementere projektets løsningsrum.

Alle dokumenter i Udbredelsespakken for Projekt Virtuel Bostøtte kan downloades fra dette link: Virtuel Bostøtte UdbredelsespakkeFeedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen