Spring til indhold

Tab Ud

Projekt Tab Ud er afsluttet. Formålet var at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere samt effektivisere arbejdsgange med dokumentation, via anvendelse af tablets til udekørende medarbejdere indenfor handicap og psykiatri.

4 kommuner deltog i Projekt Tab Ud. Projektet blev igangsat i oktober 2013 og afsluttet april 2015.

 

Overordnet formål

at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere og effektivisere arbejdsgange med dokumentation via anvendelse af tablets til udekørende personale inden for handicap og psykiatri.

 

Delmål

  • Hurtigere dokumentation af udført borgerstøtte
  • Hurtigere adgang til information om borgere for medarbejdere
  • Opkvalificering af opgaveløsning mellem medarbejder og borger ved brug af tablets
  • Afprøve brug af virtuel støtte til borgere/medarbejdere
  • Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere til brug af tablets

 

Udbredelsespakke for projektet

Projektteamet har efter afslutning af projektet udarbejdet nedenstående Udbredelsespakke, som består af en evalueringsrapport, projektbeskrivelse og business case. Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at implementere projektets løsningsrum.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen

Martin Lohse, Afd. leder Forsorgshjemmet Saxenhøj, Guldborgsund Kommune:

"Vi vil teste, om brugen af tablets vil kunne gøre journaliseringsarbejdet mindre belastende og mere præcist, hvis de udekørende medarbejdere kan journalisere på stedet, hvor alt er i frisk erindring.


Alle medarbejdere bruger i dag notesbøger og har en pc på kontoret. Det vil sige, at de ofte skal journalisere flere besøg, når de kommer tilbage til kontoret.

 

Projektet 'Tab Ud' vil gøre det muligt at skrive direkte ind i journalen, når de er ude hos borgerne."