Spring til indhold

SenSi

Projekt SenSi er afsluttet. Det overordnede formål med projektet var at afprøve sensorløsninger på fritvalgsområdet med henblik på at tilpasse indsatsen ud fra borgernes funktionsniveau.

Projekt SenSi omhandlede afprøvning af sensorteknologiske løsninger inden for fritvalgsområdet. Det var et tværkommunalt samarbejdsprojekt med deltagelse af 6 kommuner (Faxe, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød Kommuner). SenSi blev igangsat primo februar 2016 og afsluttet i januar 2017.

Delmål

  • At afprøve en sensorteknologisk løsning med henblik på at omlægge natbesøg hos borgere i Holbæk og Næstved Kommuner
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger hos borgere i Slagelse Kommune med henblik på at udskyde indflytning på aflastningspladser eller plejecentre
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af aktivitetsmønstre med henblik på at vurdere muligheden for delvist at erstatte døgnbemanding hos borgere i Solrød Kommune
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger til kortlægning af borgeres aktivitetsmønstre med henblik på detektering af problematikker og optimering af indsatsen i Lolland Kommune
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af døgnrytmeproblematikker hos borgere i Faxe Kommune med henblik på optimering af indsatsen

Udbredelsespakke

Projektets Udbredelsespakke består af en Projektbeskrivelse og Evaluering. Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at anvende sensorteknologiske løsninger til borgere med kognitive funktionsnedsættelser i eget hjem. Dokumenterne kan downloades her.

 Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen