Spring til indhold

Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektet er afsluttet. 'Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen' var et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem 11 kommuner i Region Sjælland, som blev faciliteret i regi af VelfærdsInnovation Sjælland. Projektperioden forløb fra oktober 2012 til marts 2014.

 

Overordnet formål

Opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationen, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt

 

Delmål

  • Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/SOSU assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring
  • Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL
  • Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af borgere med KOL

 

Løsningsrum

  • Pulsoximeter som arbejdsredskab til hjemmesygeplejen
  • Handleplaner for alle borgere med moderat til meget svær KOL, som understøtter behandlingsplan fra egen læge/ambulatorie
  • Kommunikationsredskab til forbedret mundtlig dialog, eksempelvis ISBAR

 

Udbredelsespakke for projektet

Udbredelsespakken består af en evaluering, projektbeskrivelse og business case. Denne har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at implementere projektets løsningsrum. 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen