Spring til indhold

Medicinhuskere i hjemmeplejen

Projekt Medicinhusker er nu afsluttet. Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere samt effektivisering af arbejdsgange med medicinadministration i hjemmeplejen ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger

 

Projekt Medicinhusker var et tværkommunalt samarbejde mellem 5 kommuner (Faxe, Holbæk, Køge, Solrød og Sorø Kommuner). Projektet blev igangsat i november 2016 og afsluttet i marts 2018.

 

Delmål

  • Reducere personaletid til medicinadministration, herunder transport til daglige medicinindtag hos borgerne i eget hjem
  • Gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige med medicinindtag
  • Opnå større præcision i indtagelse af medicin i forhold til ordineret tidspunkt
  • Øge fleksibiliteten i opgaveløsningen
  • Afprøve anvendelse af medicinhuskersystemer på bosteder

 

Evaluering

Resultater af effektmålinger og screening af borgere i projektet fremgår af en Evalueringsrapport, som bør læses i sammenhæng med den tilhørende Projektbeskrivelse. Disse to dokumenter har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at anvende medicinhuskere og doseringsmåtter.Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen

Indslag i TV2 Øst om Projekt Medicinhusker