Spring til indhold

KiiK

Projekt KiiK er afsluttet. Det overordnede formål var at styrke den individuelle og vidensbaserede inkontinenspleje på plejecentre.

 

Projekt KiiK omhandlede udbredelse af intelligente bleer på plejecentre målrettet borgere med kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser. Projektet var et tværkommunalt samarbejdsprojekt med deltagelse af 7 kommuner (Faxe, Greve, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød Kommuner). Projektet forløb i perioden fra februar 2015 til juni 2016

Delmål

  • Reducere personaletid til kontrol af bleer
  • Reducere personaletid til færre bleskift
  • Reducere antallet af lækager
  • Ændre bletype og gå ned i sugeevne
  • Øge oplevelsen af kvalitet i inkontinenspleje
  • Optimere arbejdsgange
  • Opnå at borgere får en mere individuel, faglig og vidensbaseret inkontinenspleje
  • Opnå øget velvære hos borgere som følge af ændret indsats og pleje

Udbredelsespakke

Udbredelsespakken for projektet består af Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case. Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som kunne have interesse i at implementere projektets løsningsrum.  

Alle dokumenter i Udbredelsespakken for Projekt KiiK kan downloades fra dette link: KiiK UdbredelsespakkeFeedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen