Der er forskellige gevinster at høste ved tværkommunalt samarbejde omkring velfærdsinnovation. Kommunerne kan bl.a.:

 

  • vidensdele om løsning af udfordringer med ændring af arbejdsgange, tilpasning af organisatoriske forhold og tekniske problemer som led i et tidsparallelt forløbsstudie på projektniveau på tværs af kommuner (og sygehuse)
  • lave storskalaafprøvninger af velfærdsteknologiske løsninger, ændrede arbejdsgange for medarbejderne og tilpasset ydelser til borgerne
  • igangsætte implementerings- og afprøvningsprojekter på baggrund af et omfattende beslutningsgrundlag. Herunder beskrivelse af kvalitative parametre, business case og risikovurdering
  • udarbejde fælleskommunale generiske standarder på projektniveau
  • stå sammen omkring udviklingsprojekter på det kommunale område, herunder løsning af fælles tekniske udfordringer i samarbejde med industrien
  • tage fælles initiativ til at udvikle nye samarbejdsprojekter med Region Sjælland med afsæt i kommunale behov
Rediger Flyt Fjern