K17 Velfærdsteknologidag

I Juni 2012 blev der afholdt en konference i K17 regi omkring velfærdsteknologi, med deltagelse af relevante personer fra de 17 kommuner.

 

Udover plenumoplæg og debatgrupper, blev der på dagen også afholdt workshops med fokus på identifikation af behov, problemområder, muligheder, barrierer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi.

 

Arbejdet i workshops udmøntede sig i en række anbefalinger. Disse anbefalinger indgår som element i VelfærdsInnovation Sjællands Vision og Strategiplan.

Rediger Flyt Fjern