Birgitte Schantz, Centerleder Plejecenter Oasen, Roskilde Kommune:

"Algoritmerne vil få betydning for personalets vurdering af en forflytning, idet algoritmerne har fokus på, hvad den enkelte borger kan og ikke kan. Forflytningen tilrettelægges med fokus på borgerens ressourcer og bliver dermed ikke medarbejderrelateret. Det letter hverdagen og kan forebygge arbejdsskader.

 

Idéen til algoritmer kom fra en anden kommune og er for mig et godt eksempel på, at samarbejde på tværs af kommuner giver stor værdi. I Roskilde Kommune er vi langt fremme i forhold til forflytning, men vi har alligevel oplevet, at vi kunne koble noget på og blive endnu bedre. Det er rart, at vi både kan give og modtage viden og idéer.

 

De nye input fra projektet har desuden været årsag til, at vi giver vores forflytningspolitik en omfattende justering, og vi har også ændret på vores uddannelse af SOSU-elever"

Rediger Flyt Fjern